hikoya.xyz
Янги йил кечалари 4
Мансур бошка чидаб туролмади. Умуман олганда у хотини Нигора билан бола тугилгандан сунг деярли сикишмаганди. У секин урнидан туриб эшик томонга утиб эшикни ёпиб олди. Шохиста хайрон булиб:- Ха почча тинчликми? Нега эшикни ёпиб куйдиз-деб суради. Шунда Мансурнинг:- Шохиста эсингдами болалар уйида дарахт тагида килган ишларимиз- деган гапини эшитган аёлни юраги шувиллаб кетди. Яхшиямки эри ухлаб колганди. Булмаса... Шохиста куркиб кетди. Бу ахмок поччаси хозир хаммани шарманда килади деб уйлаб хонадан чикмокчи булди. Лекин Мансур унинг йулида турарди. Мансурни шу пайтда Шохистадан бошка нарса кузига куринмасди. У бир сакраб Шохистани ушлаб олди. Шохиста каршилик курсатар, Мансурни итариб, юмдалаб ташлар, лекин бакиролмасди. Чунки ёнида эри ухлаб ётарди, нариги хонада эса опаси боласи билан овора эди. Мансур барибир кучлилик килиб Шохистани йикитди. Аёлнинг куйлагини кутариб юзини ёпиб куйди. Энди Шохиста хеч нимани куролмай колди. Энди Мансур учун анча кулай булиб колди. У Шохистани трусикасини тортиб йиртиб ташладида, шимини замогидан чикиб турган кутогини аёлнинг амига зарб билан тикиб юборди. Шохистанинг огрикдан кузларигача кизариб кетди. Мансур аёлни аёвсиз сика бошлади. Маст холатда булгани учун унинг кутоги аёлнинг амини ичида "ухлашни" бошлади. Шунда Мансур уша дарахт тагидаги каби аёлнинг кутига сикмокчи булди. Тугрироги Мансурга оддий сексдан кура анал секс купрок ёкарди. У бир неча марта хотини Нигоранинг хам кутига сикиш учун харакат килиб курган, лекин Нигора доим каттик каршилик курсатарди. Хатто бир кеча Нигорага озрок уйку дори бериб, ухлатиб хам ишини битиролмаганди. Энди кутогини боши Нигорани анал тешигига кирганда Нигора огрик зуридан уйгониб кетганди. Нигора:- Агар яна шундай килмокчи булсанг хатто уйлаб хам утирмай мелицияга бераман- деганди. Хозир эса вазият бошкача эди. Мансурнинг олдида унинг хотини Нигора эмас хотинининг синглиси Шохиста ётарди. Шу хаёлларни уйлаб Мансур амаллаб аёлни тескари ёткизиб олди. Кутогини хуллаб аёлнинг кутига тиради ва бир силкиб тикиб юборди. Шохиста учун энди буниси ортикча эди. У бошка чидолмади:- Вой дод ёрдам беринг- деб бакириб юборди. Буни эса нариги хонадаги Нигора хам эшитиб колганди. Нигора югуриб мехмонхонага кирганда эри синглисини тескари ёткизиб куйиб узи устида "сакрарди". Мансур хам, Шохиста хам Нигорага тескари булгани учун уни куришмади. Нигора аввалига довдираб колди. Бироз вакт утиб сал хаёлини бир жойга тупладида, стол устидаги гулдонни олиб зарб билан эрининг калласига урди. Эри шу захоти ёнбошга йикилди. Кейин эса Шохистани эрини тагидан тортиб чикариб олди. Шу пайтда Шохистанинг эри Санжар хам уйгониб колди. Хали мастлик холатида булгани учун бу холатни унчалик идрок этолмаган Санжар:- Нималар буляпди бу ерда? - деб суради. Шохиста нима деб жавоб беришини билмай йиглаб юборди. Шунда Нигоранинг:- куёв илтимос тез машинани ёкинг. Мансур акангиз мастликда йикилиб бошини столга уриб олди. Тезда шифохонага олиб боришимиз керак. Боши ёрилибди.- деган гапи вазиятни бутунлай узгартириб юборди. Санжар югуриб турдида машина калитини олдида ташкарига чикиб машинани ёкди. Кейин кайтиб кириб Мансурни бир томонида кутарди. Иккинчи томонидан Нигора ёрдамлашди. Улар Мансурни кутариб чикаётганда Санжарнинг кузи ерда йиртилиб ётган хотинининг трусикасига тушди. Санжар эса бунга эътибор берадиган холатда эмас эди. Чикиш олдидан Нигора Шохистага шундай деди:- уйинг куйсин фохиша!. Чунки у эри ва синглисини хиёнат устида ушлаб олдим, бу уша "болалар уйида тунда гувох булган вокеа"нинг давоми деб уйлаганди. Бу гапни эшитиб Шохиста жойида котиб колди. Мансурни машинани орка уриндигига ёткизгач Нигора билан Санжар шифохона томон машинани учириб кетди. Йулда кетиб бораркан Нигора олов булиб ёнарди. Нега энди эри уни эмас синглисини танлади. Нега энди синглиси опасини куз олдида шу ишларни килди. Санжарни хаёли эса уша ерда ётган хотинини трусикасида эди. Кизик нега энди хотинимни ич кийими мехмонхонада ерда ётибди. Шу хаёллар билан у Мансур томонга каради. Карадида кузи Мансурни шимининг замогидан чикиб осилиб турган кутогига тушди. Бу "нарсани яшириш" боя иккала аёлни хам хаёлига келмаганди. Шунда бирдан Санжарни миясига кон тепгандай булди. У рулни куйиб юбориб Мансурни муштлаб ура бошлади:- мараз, ифлос, сениям уша фохишани хам улдираман!... Нигора эса Санжарни тинчлантирмокчи булди. Лекин хеч ким олдинда тухтаб турган бензавозни курмасди... Орадан бир соат утиб Шохистага автохалокат тугрисида кунгирок килиб айтишди. Афсуски хеч ким тирик колмаганди. Бу хабарни эшитгач Шохиста юзини куллари билан ёпганча, бир бурчакда унсиз, товушсиз йигларди. Аёлнинг "байрамига" бироздан сунг нариги хонадан Шохистадан фаркли равишда чакалокнинг бакириб йиглагани хам кушилди...

• BoshqalarYangi
← Tashna xislarBir kam dunyo... →
Mavzu bo'yicha:
Sayt 18 yoshdan kattalar uchun!
Яндекс.Метрика #
hikoya.xyz секс хикоялар seks hikoyalar sex hikoyalar секс хикоя seks hikoya ehtirosli hikoyalar erotik hikoyalar sex hikoya эҳтиросли ҳикоялар эротик хикоялар extirosli hikoyalar эхтиросли хикоялар sekis hikoyalar xxx hikoyalar seks xikoyalar эро хикоя инцест хикоялар порно хикоялар erotic hikoyalar рассказы порно рассказы секс рассказы читать рассказы читаем рассказы рассказ служанки инцест рассказы еротические рассказы